TSMC kviec mok

Regbis

    Antikos (Graikijos) laikų Olimpinių žaidynių ištakas prisimenant, kai buvo sveikinami tik čempionai, spalio 14 dieną Trakų rajono suaugusiųjų mokymo centro mokiniai dalyvavo fizinio ugdymo, pramoginėje pamokoje. Socialinių įgūdžių pirmųjų mokymosi metų mokiniai dalyvavo tarpusavio varžybėlėse. Esmė - įmesti regbio kamuolį į simbolinį taikinį, kuris buvo tiesiog kuprinė. Atstumas - 5 metrai. Atžymos vieta - krepšinio kamuolys. Tikslas - pataikyti į kuprinę iš 5 metrų atstumo iš 10 kartų. Pagal tai, kaip vyko netradicinė pamoka, galima spėti, kad mokiniams tai buvo patrauklu. Nelaimėję mokiniai vis tiek įprasmino garbingo elgesio ir olimpinio judėjimo idėjas. Iki galo varžėsi net žinodami, kad simbolinio apdovanojimo negaus. O čempioną pasveikino vyriškai paspausdami ranką.
    Malonu matyti, kaip paprastus dalykus mokiniai priima net tada, kai truputį dulksnoja. Be to, verta būtų paminėti, kad šioje netradicinėje pamokoje buvo integruoti ir geografijos bei istorijos dalykai. Nuotraukoje - varžybėlių čempionas Robertas Mockalo.

A.Kaveckas
Fizinio ugdymo mokytojas ekspertas

Kitokia pamoka

    Šių metų rugsėjo 30 dieną Trakų rajono suaugusiųjų mokymo centro socialinių  įgūdžių ugdymo I m.m. klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje sporto, istorijos ir fizinio ugdymo pamokoje.
    Fizinio ugdymo pamoka praėjo įdomiai. Jie susipažino su tikruoju lietuvišku sportiniu žaidimu, kuris kilęs net iš pačių Vytauto Didžiojo laikų. Tai liaudiškai vadinama ripka arba lietuviškas ritinys, kuris buvo karių pagrindinė fizinio aktyvumo, pramogų ir atletinio pasirengimo priemonė.
    Pamokoje mokiniai susipažino su tam skirtu inventoriumi. Tai - specifinės lazdos iš medžio (ilgis 130-150 cm), guminis diskas (svoris apie 700 gramų). Pamoka vyko prie Trakų pilies. Kartu vyko ir tarpusavio pramoginės ritinio ridenimo varžybos. Jų metu reikėjo mesti ritinį taip, kad jis nuriedėtų iki pilies sienos iš kuo tolimesnio atstumo.
    Po pamokos buvo nutarta ateityje surengti pvz. regbio pažintinę pamoką bei pasiūlyti iš šio žaidimo sukonstruoti vieną kitą pramoginę rungtį.
    Išvada. Kitokia fizinio ugdymo pamoka pasisekė, mokiniams buvo įdomu paridenti ritinį integruoto ugdymo su istorija kontekste.

A.Kaveckas

Fizinio ugdymo mokytojas ekspertas

Pilietiškumo ugdymas švietimo įstaigoje

    „Rytų Lietuva iš arčiau“- tai projektas, kuri vykdo Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga su socialiniais partneriais. Projekto tikslas - skatinti Rytų Lietuvos ir kitų Lietuvos regionų mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. Trakų rajono švietimo įstaigų vadovai ir mokytojai turėjo galimybę stebėti muzikos pamoką Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje, kurią vedė  mokytojas Sauliaus Balsys. Po stebėtos pamokos, mokytojas papasakojo šio muzikos klasės pučiamųjų orkestro atsiradimo istorija. Tai vienintelis tokio tipo orkestras Lietuvoje, kuriame groja visi tos klasės mokiniai su skirtingais muzikiniais instrumentais. Taip pat buvo pristatyta skaitmeninė muzikos mokymo(si) platforma – charanga. Ši metodinė  priemonė yra nuolat papildoma įvairiomis dainomis, temomis, instrumtuotėmis, kūrybinėmis programomis, pateikiami muzikos pamokų planai.

    Seminaro dalyviams  buvo surengta išvyka  į Jašiūnų dvarą, Šalčininkų muzikos mokyklą, įsikūrusią grafo Vagnerio dvare ir Paulavos Respubliką. Daugelis čia lankėmės pirmą kartą, todėl buvo smagu sužinojo, kas yra ta Rytų Lietuva iš arčiau.

Pakruojo krašto švietimo darbuotojų  delegacija
Trakų suaugusiųjų mokymo centre

    Rugsėjo 23 d. mūsų įstaigoje lankėsi Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė, Pakruojo rajono Žeimelio gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė bei Pakruojo ,,Atžalyno‘‘ gimnazijos biologijos mokytoja Daiva Makauskienė. Susitikimo metu pasidalinome gerąja patirtimi mokytojo kvalifikacijos kėlimo srityje, kokių kompetencijų reikia pedagogams, dirbantiems su suaugusiais, iškritusiems iš nuosekliojo mokymosi sistemos, kaip jos tobulinamos. Aptarėme ugdymo proceso metu kylančius iššūkius ir jų sprendimo būdus ugdant suaugusiuosius bei jaunimą, mokinius su specialiaisiais poreikiais.

Autorius: direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos vyr. mokytoja Daiva Gribauskienė

Europos kalbų dieną

    Rugsėjo 26 dieną minime Europos kalbų dieną. Mokyklos mokiniai su lietuvių ir užsienio kalbų mokytojais pamokose kalbėjo apie Europos kalbas, apie jų mokėjimo svarbą. Juk nepakanka gerai mokėti lietuvių kalbos – vienos seniausių, gražiausių ir tikriausiai sudėtingiausių kalbų. Reikia mokėti ir svetimų. Kalba, žodis – tai lyg švyturys, rodantis kelią. Per informatikos pamokas mokiniai rašė žodį LIETUVA įvairiomis Europos kalbomis – tai spinduliai kalbos švyturiui, puošiančiam mokyklos koridorių.