TSMC kviec mok

SAUSIO 13-AJAI - 30 METŲ!

ejau            Sausio 13-oji – istorinė Lietuvos diena. Laisvės gynėjų diena, 1991-aisiais nusinešusi 14 gyvybių. Šiems žmonėms buvo nuo 17 iki 53 metų. Istorinės dienos metinės – proga dar kartą prisiminti žuvusiųjų, kurie po mirties apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju Kryžiumi, pavardes: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.

         Kiekvienais metais Trakų suaugusiųjų mokymo centras pažymi Sausio 13-ąją. Šias metais taip pat užsiregistravome dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudijaˮ. Šiemet Sausio 13-oji – ypatinga, nes švenčiame 30-ąsias LAISVĖS metines. Visą savaitę nuo sausio 7 iki sausio 13 d. mūsų mokykloje vyko daug įvairių ir prasmingų veiklų. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, taip pat istorijos mokytoja kartu su mokiniais dalį pamokų laiko skyrė 1991 metų sausio 13-osios įvykiams prisiminti. Istorijos vyr. mokytoja Danutė Budrevičienė su mokiniais sukūrė nuotraukų mozaiką „Žvakė mano langeˮ. Sukurtais darbais dalijamės mokyklos tinklalapyje ir socialiniame tinkle „Facebookˮ. Sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo mokytoja Angelė Urbanavičienė inicijavo mokinių ir visos bendruomenės dalyvavimą virtualiame pagarbos ėjime, skirtame pagerbti Sausio 13-osios didvyrius. 7-10, III-IV klasių vadovai su mokiniais diskutavo tema „Mano laisvėˮ.  Socialinių įgūdžių ugdymo ir jaunimo klasėse dirbantys mokytojai sausio 13-ąją dieną per pirmąją pamoką kalbėjo tema „Kas man yra laisvė?ˮ

            Minint Laisvės gynėjų dieną, rėmėmės medžiaga, pateikta LRT.lt portale. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės Daiva Žilionienė ir Daiva Daukševičienė su mokiniais specialiame portalo projekto „Mūsų Laisvė užaugo“ puslapyje aplankė vietas, turėjusias didelę reikšmę sausio 13-osios įvykiams. Tai – ekskursija, kurios maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Netradicinių pamokų metu pasižiūrėjome dokumentinius filmus apie sausio 13-osios įvykius, peržiūrėjome nuotraukas. Visas mūsų mokykloje vykdomas veiklas koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė.  

             Savo tikėjimu 14 didvyrių tą baisiąją naktį iškovojo laisvę, įveikė žudymo ir griovimo mašinas, įrodė – Lietuva turi būti laisva! Pasaulis matė mūsų ašaras, pasaulis girdėjo, kaip abiturientas išėjo iš namų ginti savo šalies ir niekada nebegrįžo, kaip jauna mergina suvažinėta tanko be galo norėjo gyventi. Mes negalime pamiršti to, kas vyko 1991 metais, mes negalime pamiršti nei vieno, gynusio savo šeimą, draugus, tėvynę. Mes negalime pamiršti žuvusių, nes jų dėka šiandien galime klausytis lietuviško radijo, dainuoti, mokytis. Ir jeigu vieną dieną visa tai pasikartotų, nesusimąstydami stotume į kovą už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę!


DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja