TSMC kviec mok

Dalyvavome Umanės P. Tičino universiteto (Ukraina) konferencijoje

ukra2

    Gegužės 16-17 d. Umanės P. Tičino vardo valstybinis pedagoginis universitetas (Ukraina) pakvietė Trakų suaugusiųjų švietimu besirūpinančias įstaigas į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Aktualios psichodidaktikos problemos: filosofiniai, psichologiniai ir pedagoginiai aspektai“ ir pasidalinti mūsų šalies patirtimi apie suaugusiųjų mokymosi galimybes bei užmegzti ryšius tolimesniam abiejų valstybių bendradarbiavimui.
    Konferencijoje dalyvavo Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktorė Loreta Ruškevičiūtė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė bei Trakų švietimo centro metodininkė Danutė Vizmanaitė.

ukra1

    Loreta Ruškevičiūtė ir Diana Kosovskienė konferencijos metu skaitė pranešimą „Lietuvos suaugusiųjų mokymasis Europos kontekste“ bei su kolegomis iš Ukrainos aptarė  klausimus: - Kokius tikslus suaugusiųjų mokymuisi kelia Europa ir Lietuva? - Kas suaugusiems trukdo dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose? - Ką moka suaugusieji ir kokių kompetencijų jiems trūksta? - Ar pakankamai galimybių mokytis turi Lietuvos suaugusieji? Apvalaus stalo diskusijoje daug kalbėta apie tai, kad profesinio mokymo įstaigos ir aukštosios mokyklos gana uždaros institucijos, kad reikėtų ieškoti platesnių galimybių teikiant mokymosi visą gyvenimą paslaugas plačiai visuomenei. Plėtojant suaugusiųjų mokymosi galimybes ypač svarbi mokymosi ir socialinės veiklos grandžių jungtis, nes tai padėtų išlaikyti suaugusius asmenis mokymęsi visą gyvenimą. Pristatyta Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos veiklą.
     Su naujais partneriais buvo aptartos profesinio tobulėjimo galimybės: bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi, švietimo sąsaja su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, mokymasis darbo vietoje ir savaiminis mokymasis, kultūrinės bei kalbinės įvairovės paisymas. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
    Dėkojame už šiltą, nuoširdų ir dalykišką vizitą Umanės P. Tičino vardo valstybinio pedagoginio universiteto vadovybei, rektoriui O. I. Bezliudnij, pedagogikos mokslų daktarei, profesorei I. I. Osadčenko ir kitiems.