TSMC kviec mok

Skaitėme pranešimą tarptautinėje konferencijoje

    Šių metų lapkričio 29-30 dienomis mes - Loreta Ruškevičiūtė, Ina Pavlova, Angelė Urbanavičienė ir aš, Diana Kosovskienė - dalyvavome Gardino srities švietimo plėtotės instituto (Baltarusija) organizuotoje  tarptautinėje konferencijoje ,,Asmenybė. Švietimas. Visuomenė‘‘. Dėkojame instituto rektorei Svetlanai Sergeiko ir prorektorei Tatjanai Dovgun už dėmesį ir konstruktyvų bendradarbiavimą.

    Prieš konferenciją buvo pristatytos dvi parodos. Viena - technologijų su  eksponuojamomis  kalėdinėmis kompozicijomis ir moksleivių projektiniais darbais, kita -  inovacijų  su pačių mokinių pristatomais darbais. Plenarinio posėdžio metu buvo aptarti globalūs šiandienos visuomenės iššūkiai.  Vėliau darbas vyko sekcijose,  kuriose pedagogai dalinosi gerąja ugdymo patirtimi. Mes -Trakų suaugusiųjų mokymosi centro direktorė Loreta Ruškevičiūtė ir aš - pasidalinome sukaupta patirtimi ugdant moksleivius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.  Taip pat sulaukėme daug klausimų bei susidomėjimo.

    Antrąją dieną konferencija vyko konkrečiose  švietimo įstaigose, kuriose galėjome pabendrauti su mokyklų bendruomenėmis. Grįžome kupini naujų minčių ir idėjų ateities darbams.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė