TSMC kviec mok

Stažuotė Airijoje

    Lapkričio 6-10 dienomis projekto ,,Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra‘‘ Nr. 09.4.2ESFA-V-715-04-0001 dėka dalyvavome stažuotėje Airijoje, kurios tikslas - perimti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimo gerąją patirtį, ugdant stažuotės dalyvių bendrąsias, dalykines andragogines kompetencijas, reikalingas suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi vykdymui.

    Dublino Blanchardstown Technologijos institute dėstytojas Michael Hegarty supažindino mus su studijų programomis besimokantiems, rengiamais praktiniais užsiėmimais, andragogų rengimu. Wichlawo Bray tęstinio ugdymo institute (kolegijoje) dėstytojas Richard Bruton sudarė sąlygas susipažinti su programų įvairove siekiantiems antros galimybės mokytis, o Kildarės ugdymo centro dėstytoja Niamh Maguire su kolegomis pakvietė stebėti veiklas, supažindino su 10 lygių, kurie yra švietimo pagrindas, sudarantis sąlygas siekti išsilavinimo ir mokytis visą gyvenimą.

    Sugrįžome įsivardinę darbus, kuriuos turime nuveikti savo įstaigose, aiškiai suvokę, kad vien akademinis mokymas nepriartina mūsų besimokančiųjų prie profesijos, nemotyvuoja. Pokyčiai būtini ir šalies mastu.

    Nuotraukose – stažuotės akimirkos.

    Direktorė Loreta Ruškevičiūtė