TSMC kviec mok

 

Dviejų mokyklų draugystė tvirtėja

    Balandžio 27 dieną Trakų suaugusiųjų mokymo centras savo salėje vėl sulaukė svečių– Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokytojų kolektyvo. Dviejų mokyklų draugystė prasidėjo prieš trejus metus. Saulėtą pavasario dieną įvyko trečias susitikimas. Patirtimi dalinosi dviejų susitikusių mokyklų mokytojai apie suaugusiųjų ugdymo metodų ir mokymo(si) būdų įvairovę bei pritaikymą socialinių įgūdžių ugdymo klasėse. Buvo pristatytos anglų kalbos, informacinių technologijų, chemijos integruotų pamokų gerosios patirtys.

    Trakų suaugusiųjų mokymo centro ir Kaišiadorių  suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorės ir mokytojai noriai pasidalino įspūdžiais apie susitikimą.

 Ką duoda dviejų suaugusiųjų mokyklų bendradarbiavimas Jums, kaip andragogams?

Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Gribauskienė. Mokyklų bendradarbiavimas leidžia mokytojams dalintis savąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti aktualius ugdymo klausimus. Susitikimų metu mokomės vieni iš kitų, įgyjame įvairesnės bei efektyvesnės veiklų tobulinimo patirties.

Direktorė Jurgita Nauckūnienė. Siekiant kurti mokyklą kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, puoselėjant jos kultūrą, svarbu kurti tarp mokyklų bendradarbiavimo ryšius. Glaudūs mokyklos bendruomenės tarpusavio ir bendradarbiavimo ryšiai sudaro galimybių mokytojams dalytis savąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti šių mokyklų bendruomenėms aktualius ugdymo klausimus. Toks bendradarbiavimas, nepaisant galimo skirtingo požiūrio į tam tikras veiklas, ir sudaro prielaidą susitarti dėl bendrų tikslų, veiksmingai jų siekti.

Mokytoja Liucija Vinevičienė. Tokie andragogų susitikimai yra labai reikalingi, nes turime galimybę pabendrauti su kolegomis, pasidalinti sėkmėmis, padiskutuoti, paieškoti problemų sprendimo būdų. O tų problemų tikrai yra nemažai: kaip įtraukti į mokymosi procesą tuos, kurie turi mokymosi sunkumų, kaip mokymąsi nuotoliniu būdu padaryti paprastesnį, suprantamesnį. Ir buvo labai džiugu klausytis Trakų mokymosi centro mokytojų pranešimų, iš kurių mes taip pat galime pasisemti puikių idėjų. 

  1. Dviejų suaugusiųjų mokyklų susitikimai jau tapo tradiciniai. Kaip keičiasi tokių susitikimų pobūdis?

Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė. Susitikimai tampa aktualesni savo temomis, gerųjų patirčių pasidalinimu. Artimiau bendraujant ir pažįstant vieni kitus ryškėja mokyklų savitos savybės, inovatyviausios patirtys, kuriomis galime pasidžiaugti su kolegomis.

Direktorė Jurgita Nauckūnienė. Tampame artimesni, labiau bendraujame ir jaučiamės visi saugūs. Norėtųsi daugiau bendrų susitikimų su visu kolektyvu, neformalioje aplinkoje

Mokytoja Liucija Vinevičienė Šių susitikimų siela- Rasa Raižienė, niekada nenustygstanti vietoje, ieškanti ir atrandanti. Kartu abi rašėme pirmųjų bendrų Trakų mokymosi centro ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos andragogų seminarų , vykusių ir Trakuose, ir Kaišiadoryse,  programas. Džiugu, kad paskutinis mūsų susitikimas buvo ne tik dalijimasis patirtimi, tačiau buvo galimybė pabendrauti ir neformalioje aplinkoje. Esame be galo dėkingi už puikią ekskursiją Užutrakio dvare ir skanius kibinus.  Labai ačiū už šiltą priėmimą Trakų centro kolektyvui. 

  1. Ko galima būtų  pasimokyti iš savo kolegų?

Mokytoja Vida Jarašienė. Pastarasis susitikimas mūsų pedagogus paskatino diskutuoti apie integravimo galimybes abejose mokyklose. Mokytojai pasiūlė artimiausio susitikimo temą, ypač aktualią - pilietinės savimonės ugdymas, kurios įdomias ir sėkmingas patirtis pristatė kolegos iš Kiašiadorių.

Direktorė Jurgita Nauckūnienė. Mokyklos veiklos ir ugdymo kokybės tobulinimo. Modernios, patrauklios, ugdymo turinio reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimo. Nuoširdumo, supratimo.

Mokytoja Liucija Vinevičienė. Pasimokyti tikrai galima daug ko: kurti patrauklius, įdomius filmus, mokant nuotoliniu būdu ne tik vaizdžiai perteikti pamokų medžiagą, bet ir ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją.

  1. Ar reikalingi tokie susitikimai ateityje? Kodėl?

Direktorė Jurgita Nauckūnienė. Labai, nes  įdomu, tikslinga ir reikalinga dalintis savo patirtimi su kolegomis. Trakų kolektyvas labai šiltas ir artimas mums.

Mokytoja Liucija Vinevičienė. Tokių susitikimų tikrai turi būti ateityje. Juk visada yra malonu susitikti su bendraminčiais, pasidalinti ir džiaugsmais, ir vargais. Kitas dalykas-  andragogams skirtų seminarų nėra jau tiek daug organizuojamų ir šalyje.

  1. Kokias mokyklų bendradarbiavimo perspektyvas matote?

Direktorė Loreta Ruškevičiūtė. Tolesnis bendradarbiavimas su partneriais sudarytų prielaidas mokyklų veiklos tobulinimui, mokytojų ir mokinių dalyvavimui bendruose renginiuose ir projektuose. Labai svarbus yra ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas bei mokymasis iš kitų patirties.

Direktorė Jurgita Nauckūnienė.  Ilgus metus bendrauti kol gyvuosime. Viena jų – parengti partnerystės projekto paraišką kaip partneriai projektui.

Mokytoja Liucija Vinevičienė Tęsti tradiciją kasmet susitikti. Svajočiau, kad abu kolektyvai ne tik organizuotų seminarus, bet bendrautų ir neformaliai: vyktų į edukacines ekskursijas, lankytų spektaklius. 

Kaip ir pastebėjote – abi mokyklos jau kuria planus ir vizijas naujiems susitikimams. Jau turime planų ir idėjų, o taip pat linkime kolegoms ir sau sėkmės. Iki naujų susitikimų!!!

 

Trakų suaugusiųjų mokymo centro mokytoja Rasa Raižienė