TSMC kviec mok

Supažindinimas su Lietuvos kariuomene ir kario profesija

    Kovo 23 dieną Trakų suaugusiųjų mokymo centre vyko susitikimas su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Vilniaus regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Trakų poskyrio specialistu vyr. eil. Dominyku Černiausku.

    Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos kariuomenės struktūra, tarnybos sąlygos bei perspektyvos. Susitikimo pagrindinis tikslas - suteikti moksleiviams žinių, sudaryti galimybę suprasti save, savo norus, poreikius ir galimybes bei jų ryšį su karjera. Malonus bendravimas nuteikė moksleivius klausti, atvirai dalintis savo mintimis apie kariuomenę ir tapti savanoriais ateityje.

Daiva Gribauskienė
Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktorės pavaduotoja ugdymui

Pirmos pagalbos mokymai centre

    Šių metų kovo 14 dieną, Trakų suaugusiųjų mokymo centre vyko pirmosios pagalbos mokymai vaikams ir centro darbuotojams. Mokymus vedė Trakų visuomenės sveikatos biuro specialistė Ugnė Karpovičienė. Specialistė mokė, kaip teisingai įvertinti į įvairias kritines, sveikatai ir gyvybei pavojingas situacijas patekusio žmogaus būklę bei suteikti reikalingą pagalbą. Visi kartu mokėmės įvertinti  nelaimės ištikto nukentėjusio būklę, teisingai daryti dirbtinį kvėpavimą, širdies masažą bei gelbėti užspringusį suaugusį žmogų.

Susitikimas su mere

    Kovo 12 dieną Trakų suaugusiųjų mokymo centre lankėsi Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė. Centro socialinių įgūdžių mokiniai pakvietė miesto merę kartu išgerti arbatos ir papasakoti apie save plačiau. Vaikams buvo įdomu, ar sunku būti mere, kaip prasideda jos darbo diena. Kokios muzikos klausosi, ką mėgsta veikti laisvalaikiu? Merė  noriai atsakinėjo į vaikų klausimus ir pati domėjosi jų ugdymo ir laisvalaikio klausimais.

    Šiltas susitikimas su miesto mere Edita Rudeliene vaikams paliko gilų įspūdį. Tai ne tik nepamirštami įspūdžiai, bet  ir puiki pilietiškumo pamoka.

Vasario 14 dieną Grendavė

    Vasario 14 dieną Grendavės seniūnijoje vyko Valstybės atgimimo šimtmečio paminėjimo šventė. Trakų suaugusiųjų mokymo centro mokytojos Vida Jarašienė ir Danutė Budrevičienė prisidėjo prie renginio organizavimo ir salės puošimo. IIIb klasės mokinys Robertas Stasiūnas padėjo gaminti vėliavėles. 100 jų išdalino šventės svečiams ir dalyviams. Su nuoširdžiausiais palinkėjimais Lietuvai į orą paleista šimtas trispalvių balionų. Iškilmingąją šventės dalį vedė mokytoja Danutė kartu su Robertu ir mažaisiais seniūnijos skaitovais. Visų nuotaika šventiška, pakili.

Straipsnio autorė
Direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė

Seminaras „LIONS QUEST programos „Paauglystės kryžkelės“

    2018 metų vasario 12-14 dienomis Trakų suaugusiųjų mokymo centro darbuotojai dalyvavo seminare apie LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“, kurį vedė LIONS QUEST programos vyr. instruktorė-konsultantė Daiva Šukytė. Ši programa paremta moksliniais tyrimais, kur ugdomos socialinės emocinės kompetencijos: savimonė, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai ir atsakingų sprendimų priėmimas. Šios kompetencijos yra pagrindas teigiamiems akademiniams, socialiniams, emociniams, sveikos gyvensenos ir pilietiškumo rezultatams.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tsmokykla.lt/index.php?start=45#sigFreeId3ce441b1b8

Tikimės, kad šie mokymai padės centro mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokys vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime.