,,Suaugusiųjų mokymo(si) ypatumai‘‘

    Spalio 19 dieną rajono savivaldybės salėje įvyko suaugusiųjų neformalaus švietimo koordinacinės tarybos posėdis. Koordinacinės tarybos pirmininkė Nijolė Lisevičienė pristatė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos paskelbtą iniciatyvą lapkričio 19-25 dienomis surengti 19-ą suaugusiųjų savaitę ,,Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį‘‘ ir pakvietė visas įstaigas ir organizacijas aktyviai dalyvauti.

    Po posėdžio įvyko Mykolo Riomerio universiteto profesorės dr. Irenos Žemaitaitytės paskaita ,,Suaugusiųjų mokymo(si) ypatumai‘‘, į kurią pakviesti ir rajono Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos nariai.

„Biofeedbackįrangos  pristatymas

    Š. m. spalio 18 d. PPT specialistė - socialinė pedagogė Andželika Teresa Jachimovič, Trakų suaugusiųjų mokymo centro darbuotojams pristatė „Biofeedback“ (liet. Biogrįžtamojo ryšio) įrangą, kuri yra itin veiksminga dirbant su mokiniais, turinčiais emocijų, dėmesio ir kitų mokymosi sutrikimų. Teigiama, kad ši metodika suteikia galimybę pasiekti geresnių rezultatų mokykloje, sporte, muzikoje, pagerinti dėmesio koncentraciją, atmintį, kūrybiškumą. Centro mokiniai taip pat galėjo išbandyti  įdomias animuotos užduotis, kurias žmogus turi įveikti atsipalaiduodamas arba susijaudindamas.

 Centro mokytojai gerąją patirtimi dalijosi tarptautinėje konferencijoje

 

    Š. m. spalio 4 dieną Tauragės suaugusiųjų mokymo centre vyko tarptautinė konferencijoje „IKT – mokinių iškritimo iš ugdymo proceso mažinimui“. Konferencijos dalyviai – tarptautinio Erasmus+ projekto dalyviai, bendrojo lavinimo mokyklų, suaugusiųjų mokymo centrų mokytojai bei vadovai. Konferencijoje savo gerąją patirtimi sprendžiant mokinių iškritimo iš ugdymo proceso bei mokymosi motyvacijos stiprinimo problemas pasidalino ir Trakų suaugusiųjų mokymo centro mokytojai – biologijos vyr. mokytoja Diana Kosovskienė, matematikos vyr. mokytoja Daiva Gribauskienė ir anglų kalbos vyr. mokytoja Marytė Jakubauskaitė.

    Rugsėjo 26 dieną Trakų suaugusiųjų mokymo centre buvo paminėta Europos kalbų diena. Pasiruošimas jai vyko kalbų, technologijų pamokose ir klasės valandėlių metu. Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai mokėsi pasisveikinti įvairiomis kalbomis, ruošė plakatus, kuriuose pristatė šalių vėliavas ir pasisveikinimus tos šalies kalba. Savo žinias mokiniai galėjo pasitikrinti viktorinos, žaidimo metu.

    Gera, kai gali pasidžiaugti kalbų mokėjimo nauda ir nuoširdžiu bendradarbiavimu.

    Tariame AČIŪ visiems mokiniams ir mokytojams.

    Užsienio kalbų mokytojos