Dalyvavome Umanės P. Tičino universiteto (Ukraina) konferencijoje

ukra2

    Gegužės 16-17 d. Umanės P. Tičino vardo valstybinis pedagoginis universitetas (Ukraina) pakvietė Trakų suaugusiųjų švietimu besirūpinančias įstaigas į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Aktualios psichodidaktikos problemos: filosofiniai, psichologiniai ir pedagoginiai aspektai“ ir pasidalinti mūsų šalies patirtimi apie suaugusiųjų mokymosi galimybes bei užmegzti ryšius tolimesniam abiejų valstybių bendradarbiavimui.
    Konferencijoje dalyvavo Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktorė Loreta Ruškevičiūtė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Diana Kosovskienė bei Trakų švietimo centro metodininkė Danutė Vizmanaitė.

ukra1

    Loreta Ruškevičiūtė ir Diana Kosovskienė konferencijos metu skaitė pranešimą „Lietuvos suaugusiųjų mokymasis Europos kontekste“ bei su kolegomis iš Ukrainos aptarė  klausimus: - Kokius tikslus suaugusiųjų mokymuisi kelia Europa ir Lietuva? - Kas suaugusiems trukdo dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose? - Ką moka suaugusieji ir kokių kompetencijų jiems trūksta? - Ar pakankamai galimybių mokytis turi Lietuvos suaugusieji? Apvalaus stalo diskusijoje daug kalbėta apie tai, kad profesinio mokymo įstaigos ir aukštosios mokyklos gana uždaros institucijos, kad reikėtų ieškoti platesnių galimybių teikiant mokymosi visą gyvenimą paslaugas plačiai visuomenei. Plėtojant suaugusiųjų mokymosi galimybes ypač svarbi mokymosi ir socialinės veiklos grandžių jungtis, nes tai padėtų išlaikyti suaugusius asmenis mokymęsi visą gyvenimą. Pristatyta Trakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės tarybos veiklą.
     Su naujais partneriais buvo aptartos profesinio tobulėjimo galimybės: bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi, švietimo sąsaja su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, mokymasis darbo vietoje ir savaiminis mokymasis, kultūrinės bei kalbinės įvairovės paisymas. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
    Dėkojame už šiltą, nuoširdų ir dalykišką vizitą Umanės P. Tičino vardo valstybinio pedagoginio universiteto vadovybei, rektoriui O. I. Bezliudnij, pedagogikos mokslų daktarei, profesorei I. I. Osadčenko ir kitiems.

Kaip aktyvinti rajono suaugusiųjų neformalų mokymąsi?

    Gegužės 14 –ąjąTrakų rajono suaugusiųjų neformalaus švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinė taryba susirinko Danos Buinickaitės nesenai įkurtoje PerForm studijoje ir aptarė įstaigų ir organizacijų vykdomas veiklas, dalinosi sėkmėmis ir nesėkmėmis bei ieškojo būdų, kaip įtraukti tuos, kuriems mokymasis ir tobulėjimas yra svetimi.
    Buvo pasidžiaugta, kad vis daugėja įstaigų, kurios dalyvauja projektinėse veiklose, ieško naujų mokymo(si) galimybių ir didina pasiūlą  mokymų ir kitų veiklų rajono suaugusiems, bet apgailestauta, kad sunku pritraukti tuos, kuriems tai reikalingiausia, o mokosi tie, kurie spėja visur. Įvardinta ir tai, kad nepakankamai savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu rūpinasi verslo įmonių darbdaviai. Trakų viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Jolanta Abucevičienė pristatė įgyvendinamą projektą, kurio metu galima pagerinti skaitmeninį raštingumą, o visuomenės sveikatos biuro direktorė Zita Norkienė apie dėmesį gyventojų psichinei sveikatai ir galimybę surengti bendruomenėse mokymus.
    LSŠA pezidentės Vilijos Lukošiūnienės pažymėjimai už aktyvų dalyvavimą Suaugusiųjų švietimo savaitės ,,Lietuva mokosi iš praeities į ateitį ir iš ateities į praeitį‘‘ renginius įteikti Trakų viešąjai bibliotekai bei bibliotekoms Lentvaryje ir Rūdiškėse, Trakų PPT, Trakų parapijos namams, Trakų r. jaunimo turizmo ir laisvalaikio centrui, VšĮ Sveikatos ir grožio akademijai,Trakų švietimo centrui bei Trakų globos ir socialinių paslaugų centrui.
    Nutarėme aktyviau bendradarbiauti su Užimtumo centru, surengti koordinacinės tarybos nariams išvyką į rajoną, kuriame švietėjiškas darbas su suaugusiaisiais vyksta sklandžiai ir pasidalinti gerąja patirtimi, o rudenį rajono gyventojams organizuoti anglų kalbos kursus.

„Darom“

    Jau tradicija tapusi akcija „Darom“ mokyklose šiemet startavo ankščiau – mokiniai aplinką tvarkė balandžio 19d. Ši akcija jau nuo 2008 metų skatina aplinkosaugą, pilietinę iniciatyvą ir savanorystę. Prieš tvarkantis su mokiniais buvo pasikalbėta apie artimą aplinką ir kaip svarbu daryti gerus darbus – padėti ne tik savo artimui, bet padėti ir gamtai. Tad ši akcija buvo puiki proga parodyti, kaip mums rūpi mūsų mokyklos aplinka ir kad mes mokame ir norime daryti gerus darbus.

Su atbundančiu pavasariu!

    Balandžio mėnesį Centro koridoriaus stenduose nutūpė drugeliai ir pražydo gėlės. Mokiniai kartu su technologijų mokytojomis Ligita Kudzinskiene ir Danuta Jepifanova pamokų metu iš spalvoto popieriaus lankstė drugelius, karpė Velykų zuikučius, klijavo jiems uodegėles, piešė ir spalvino margučius. Kabinetų duris papuošė spalvingomis plaštakėmis, o koridorių - Velykų medžiu. Mokiniai patys iš modelino pagamino ir nuspalvino Velykinius margučius, o vėliau juos pakabino ant medžio šakų.

    Taip pat buvo pakabintas plakatas, sveikinantis visus su atbundančiu pavasariu. Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai mokytojams paruošė atvirukus su sveikinimais, kuriuos įteikė po Velykinio pristatymo.

as toksKovas – mėnuo be patyčių!

    Emocinės paramos tarnyba “Vaikų linija” paskelbė, kad kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo. Kadangi šiemet „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmečio sukaktis, buvo siūloma šią iniciatyvą praplėsti ir jungtis prie Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ.

    Prie šios iniciatyvos prisijungė ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai.  Mokyklą papuošė mokinių sukurtas plakatas „Aš toks – tu kitoks“, buvo paskelbtos Šypsenų, Apkabinimų ir Draugo dienos. Klasių kuratorė vedė valandėles patyčių tema – „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms“ ir „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“. Socialinė pedagogė organizavo akciją „Nudžiugink savo bendruomenės narį“. Šios akcijos tikslas buvo pradžiuginti kitą – pasakyti komplimentą, pagirti, padėti, galbūt net parengti mažą staigmeną. Taip pat buvo žiūrimi filmai „kaip atpažinti patyčias“, „Gerumo stebuklas“ ir „Patyčios. Nekentėk tyloje“.