Mokslo metų trukmė ir pamokų laikas

Ugdymo organizavimas 2018 – 2019 mokslo metais:
Nustatoma tokia pusmečių trukmė 6 - III klasėms, Socialinių įgūdžių ugdymo klasei:

1-asis 2018-09-03 – 2019-01-25,

2-asis 2019-01-28 – 2019-06-21;

IV klasėms:

1-asis 2018-09-03 – 2019-01-25,

2-asis 2019-01-28 – 2019-05-24;

 

 

Klasė Ugdymo proceso

Ugdymo proceso
trukmė(savaičių
skaičius)

 Pradžia  Pabaiga
       
 6-III  2018-09-03  2019-06-21  37
IV  2018-09-03  2019-05-24  33

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-25

2019-08-31

Pamokų laikas:

Nuotoliniu  mokymo proceso organizavimo būdu besimokančiose klasėse:

Pamoka

Pamokų laikas

1

16:00 – 16:45

2

16:50 – 17:35

3

17:40 – 18:25

4

18:30 – 19:15

5

19:20 – 20:05

6

20:10 – 20:55

7

21:00 – 21:45

Kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokančiose klasėse:

Pamoka

Pamokų laikas

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

9:55 – 10:40

4

10:55 – 11:40

5

12:10 – 12:55

6

13:00 – 13:45

7

13:50 – 14:35

 Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokančioje klasėje:

Konsultacija

Laikas

1

16:00 – 16:45

2

16:50 – 17:35

3

17:40 – 18:25

4

18:30 – 19:15

5

19:20 – 20:05

6

20:10 – 20:55

7

21:00 – 21:45